התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית של משרד החינוך

חוק החינוך הממלכתי (התשס"ד- 2003) במדינת ישראל מגדיר כי אחת ממטרות החינוך היא "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל". מתוך תפיסה זו החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ה (2014- 2015) 'התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבה העליונה' (כיתות י' – י"ב). התוכנית מהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות ולכן מהווה חלק בלתי נפרד מלימודי החובה בכל בתי הספר התיכוניים.

 

תהליכים שיעצימו ויחזקו את התלמיד

לפי משרד החינוך, התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית. ראויה להערכה ההחלטה והבחירה להחיל את התוכנית גם בקרב תלמידי חטיבת הביניים (כיתות ז' – ט') החל משנת הלימודים תשע"ז (2016 -2017). החלת התוכנית עבור גילאים צעירים אלו תסייע לחיזוק ההערכה העצמית של התלמידים, ולעיצוב תפיסת זהותם האישית לצד מחויבותם החברתית עוד בטרם יגיעו לגיל בו ישקיעו חלק ניכר ממרצם ללימודי תיאוריה לשם השגת רישיון הנהיגה המיוחל.

 

ליווי ותמיכה לכל אורך הדרך

אומנם מדובר בתכנית חדשה עבור מערכת החינוך בישראל, אולם עיון במסמכי התוכנית מעניק משב של תקווה כי התלמידים היקרים לנו מכל, דור העתיד של המדינה, יזכו סוף סוף לצד לימודי הליבה המקצועיים, גם בתוכנית שטומנת בחובה דגש על לימודי העצמה אישית ומחוייבות חברתית. לא זו בלבד שהתוכנית צפויה להעניק וחזק בקרב התלמידים את הכלים הקשורים למעמדם ותפיסתם האישית, זו גם תסייע להם לשאוף למיצוי יכולותיהם והפוטנציאל האישי הטמון בכל אחת ואחד מהם. התוכנית תעסוק בין היתר בהקניית מיומנויות ללמידה משמעותית. במסגרת הנחייה קבוצתית התלמידים ישתפו את חבריהם גם בהצלחותיהם וגם באתגרים בהם מתמודדים איתם. המורה המלווה את הקבוצה יסייע לתלמידים בעיבוד רפלקטיבי של התנסויותיהם ובכך יקדם את הלמידה המשמעותית של התלמידים. בשל סמיכות הזמנים בין השתתפות התלמידים בתוכנית זו לבין הגיל בו עוסקים באתגר של השגת רישיון נהיגה, מעניין יהיה לבחון בעוד כמה שנים, כיצד תשפיע התוכנית על התמודדות התלמידים עם מבחן התיאוריה ומבחן הנהיגה המעשי.